tronc-1L’Espai U, és un espai expositiu que és va obrir a l’any 2014 per donar visió publica als treballs grafics d’artistes d’arreu. La programació anual consta de sis exposicions individuals amb una durada de dues setmanes, tot i això posem especial enfasi en el vernissage i el finissage de les exposicions com a dies de máxima afluencia de public i amb la presencia de l’artista, la resta dels dies les visites es poden fer previa cita dins els horaris de taller.

L’ exposició es complerta amb l’edició d’una obra gràfica de l’artista dins la col·leció Gràfica U que es pot adquirir durant l’exposició per 50€, un terç del seu valor real.

Aquestes edicions es plantejen com  una manera de facilitar el contacte entre artista i públic i propiciar el coleccionisme a un preu econòmic.

Exposicions

Edicions