• "10" Homenatge a Marius Torres
  • Any 2015
  • llibre manipulat i estany