El taller Lupusgràfic edicions us ofereix el seu espai per realitzar els vostres projectes de forma autònoma, disposant del material i les instal.lacions necessàries.

El taller disposa d’un nou espai preparat amb les eines i maquinària essencial per poder treballar en les diferents tècniques de gravat i serigrafia així com en litopolièster i tipografia mòvil.

Els preus de lloguer de l’espai inclouen l’ús de les instal·lacions, la maquinària i els materials no fungibles. La resta de materials poden ser aportats per l’artista o si ho desitja els pot adquirir al mateix taller.

L’artista ha de ser autònom tècnicament, tot i que rebrà en tot moment l’assessorament necessari per part de la direcció de Lupusgràfic edicions.

Preus de lloguer

Tres hores x 1dia……………………………….. 20€

Vuit hores x 1 dia……………………………….. 50€

Tres hores setmanals x 1mes…………………. 60€

Tres hores setmanals x 1 trimestre………….. 160€

Qualsevol altra necessitat horària es pactarà i pressupostarà de forma personalitzada.